Predaj na splátky

Splátkový systém Quatro

Logo Quatro
 

Čo potrebujete:

 • Zamestnaný občan

  • vek minimálne 18 rokov
  • občiansky preukaz
  • iný doklad totožnosti (napr. vodičský preukaz. cestovný pas a pod.) a kópie dokladov
  • doklad znejúci na Vaše meno potvrdzujúci zaplatenie SIPO, plynu, elektriky, telefónu a pod.
  • rodný list + kópia
  • potvrdenie Vášho zamestnávateľa o príjme, ktorý je vyšší ako životné minimum po odpočte zrážok.
  • sídlo zamestnávateľa na území SR, zamestnanie v trvalom pracovnom pomere na dobu neurčitú, alebo na dobu určitú, ak sa pracovný pomer končí po zaplatení poslednej splátky.
 • Živnostník

  • rovnaké doklady ako zamestnaný občan, ale namiesto rodného listu predloží živnostník úradne overenú kópiu živnostenského listu nie staršiu ako 1 mesiac a namiesto potvrdenia zamestnávateľa o príjme predloží živnostník úradný výpis kladného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
 • Dôchodca

  • rovnaké doklady ako zamestnaný občan ale namiesto potvrdenia zamestnávateľa o príjme predloží dôchodca potvrdenie o výške poberaného starobného dôchodku, ktorý je vyšší ako životné minimum po odrátaní všetkých zrážok.

Postup pri nákupe:

 • v predajni predložte uvedené doklady a potvrdenia
 • vyplňte s predajcom zmluvu o prenájme
 • zaplaťte v hotovosti zvolenú počiatočnú sumu