Správa serverov

Naša firma zabezpečuje správu serverov viacerým firmám, viď Referencie... Väčšinou sa jedná o základnú správu, ktorá je vykonávaná v náhodných večerných hodinách 1x, najviac však 2x v mesiaci cez vzdialený prístup a zahŕňa v sebe kontrolu operačného systému a jeho aktualizácií (nie ekonomických a špeciálnych aplikácií), kontrolu stavu/kondície diskov, kontrolu komunikácie UPS, kontrolu stavu AV aplikácie, kontrolu stavu zálohovania.