Počítačové siete LAN

V súčasnej dobe je prenos a zdieľanie dát jedným z najdôležitejších mechanizmov dobrého fungovania firiem. Do popredia sa dostali počítačové siete ako nevyhnutný komunikačný prostriedok, pričom ich úloha je nezastupiteľná a stávajú sa úplnou samozrejmosťou aj v malých firmách.

ACOM má dlhoročné skúsenosti s projektovaním, realizáciou, spravovaním a riadením počítačových sietí LAN, viacerí naši pracovníci vlastnia certifikáty pre návrh a implementáciu sietí. Referenčný výber z nami realizovaných riešení sietí LAN nájdete na stránke Referencie - siete.

Pri technickej realizácii sa spoliehame na značkové sieťové komponenty firiem 3Com, Cisco, Allied Telesyn, Signamax, Solarix, ktoré sú zárukou bezproblémovej dlhoročnej prevádzky. Okrem klasického prepojenia UTP alebo FTP káblom, vieme zabezpečiť aj optické spoje, alebo bezdrôtové prepojenie pomocou Wi-Fi technológie.

Vo fáze návrhu a realizácie siete LAN Vám ACOM ponúka tieto služby:

 • Analýza potrieb zákazníka (prostredie a vonkajšie vplyvy, zaťaženie, počet klientských staníc, stupeň zabezpečenia)
 • Analýza súčasnej siete, ak existuje
 • Zhotovenie projektu a cenového rozpočtu
 • Montáž a technická realizácia
 • Inštalácia a konfigurácia serverového sieťového softwaru na platformách Novell, Microsoft, Unix
 • Inštalácia a konfigurácia klientských staníc
 • Testovanie a spustenie siete do ostrej prevádzky

Vo fáze riadenia prevádzky siete LAN Vám ACOM ponúka tieto služby:

 • Riešenia bezpečnostných požiadaviek
 • Optimalizácia výkonu siete
 • Dohľad nad prevádzkou siete a riešenie konfliktov
 • Podpora, konzultácie a poradenská činnosť